THE PRODUCTION OF OIL-GAS EQUIPMENT AND SERVICE SUPPORT


Frame cassettes

 

                                                    

Wireframe sieve panel Brandt Cobra (630х1250)                          Frame cassette Mongoose PT (584х1165)

 

 

 

                                             

Frame cassette KPT-28 Kem-Tron 730х1250 (730х1220*)            Frame cassette FLD 29″x42″ (1070х735) for FSI 5000